შ. პ. ს. „არაგვი”

საბაჟო - სატერმინალო მომსახურეობა 

პორტიდან სამანქანო გზით 3 კილომეტრში

რკინიგზის სადგურიდან ლიანდაგით - 7 კმ.

logo-n4.png